मुख्यपृष्ठ

सन २०११ चे जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या ही ५,४९,२३६ इतकी आहे


कोल्हापूर शहराची हद्द


१. उत्तरेस पंचगंगा नदी

२. पूर्वेस निगदेवडी, उचगाव, उजळाईवाडी, इ. गावे

३. दक्षिणेस वाडीपिर, कळंबा, मोरेवाडी, इ. गावे

४. पश्चिमेस शिंगणापूर, इ. गावे


कोल्हापूर शहरात महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे २ मतदारसंघ आहेत.

१. कोल्हापूर (उत्तर)

२. कोल्हापूर (दक्षिण)


कोल्हापूर महानगरपालिकेबद्दल


कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना दि. १२ ऑक्टोबर १८५४ रोजी झाली. मार्च १९४१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संघ ही संस्था स्थापन करणेत आली. डिसेंबर १९७२ मध्ये नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. ऑगस्ट १९७८ मध्ये खऱ्या अर्थाने पहिली लोकनियुक्त महानगरपालिका अस्तित्वात आली.


सन १९२९ ला कोल्हापूर म्युनिसिपालिटीच्या इमारतीचा पूर्व, दक्षिण व उत्तरचा भाग बांधणेत आला. त्यानंतर १९९३ साली पश्चिमेकडील भाग बांधल्याने इमारतीला चौकोनी आकार मिळाला. आयताकृती असलेली ही इमारत काळ्या घडीव दगडामध्ये बांधलेली असून तिला दोन मजले आहेत. छोटासा तिसरा मजला प्रत्येक बाजूच्या मध्यावर बांधलेला आहे. पहिल्या मजल्यावर नवीन व जुना असे दोन दिवाणखाने आहेत. त्याचा उपयोग महानगरपालिकेच्या सभांसाठी करण्यात येतो.


सध्या कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात एकूण ८१ वॉर्ड असून सभागृहात ८१ नगरसेवक निवडून येत असतात. तसेच ४ स्वीकृत नगरसेवक सभागृहात असतात.


कोल्हापूर महानगरपालिका वॉर्ड

१. शुगर मिल

२. कसबा बावडा

३. कसबा बावडा हनुमान तलाव

४. कसबा बावडा पॅव्हिलियन

५. लक्ष्मी विलास पॅलेस

६. पोलिस लाइन

७. सर्किट हाऊस

८. भोसलेवाडी

९. कदमवाडी

१०. शाहू कॉलेज

११. ताराबाई पार्क

१२. नागाळा पार्क

१३. रमणमळा

१४. व्हीनस कॉर्नर

१५. कनान नगर

१६. शिवाजी पार्क

१७. सदर बाजार

१८. महाडीक वसाहत

१९. मुक्त सैनिक वसाहत

२०. मार्केट यार्ड

२१. टेंबलाईवाडी

२२. विक्रम नगर

२३. रूईकर कॉलनी

२४. साईक्स एक्सटेंशन

२५. शाहूपुरी तालिम

२६. कॉमर्स कॉलेज

२७. ट्रेजरी ऑफिस

२८. सिद्धार्थ नगर

२९. कोंकणे मठ

३०. खोलखंडोबा

३१. बाजार गेट

३२. बिंदु चौक

३३. महालक्ष्मी मंदिर

३४. शिवाजी उद्यम नगर

३५. यादवनगर

३६. राजारामपुरी

३७. राजारामपुरी तवनप्पा पाटणे हायस्कूल

३८. टाकाळा खण माळी कॉलनी

३९. राजारामपुरी एक्सटेंशन

४०. दौलत नगर

४१. प्रतिभा नगर

४२. पांजरपोळ

४३. शास्त्रीनगर - जवाहर नगर

४४. मंगेशकर नगर

४५. कैलासगडची स्वारी मंदिर

४६. सिद्धाळा गार्डन

४७. फिरंगाई

४८. तटाकडील तालिम

४९. रंकाळा स्टँड

५०. पंचगंगा तालिम

५१. लक्षतीर्थ वसाहत

५२. बलराम कॉलनी

५३. दुधाळी पॅव्हिलियन

५४. चंद्रश्वर

५५. पद्मराजे गार्डन

५६. संभाजी नगर बस स्टॉप

५७. नाथागोळे तालिम

५८. संभाजी नगर

५९. नेहरू नगर

६०. जवाहर नगर

६१. सुभाष नगर

६२. बुद्ध गार्डन

६३. सम्राट नगर

६४. शिवाजी विद्यापीठ कृषि महाविद्यालय

६५. राजेंद्र नगर

६६. स्वातंत्र्य सैनिक वसाहत

६७. रामनानंद नगर - जरग नगर

६८. कळंबा फिल्टर हाऊस

६९. तपोवन

७०. राजलक्ष्मी नगर

७१. रंकाळा तलाव

७२. फुलेवाडी

७३. फुलेवाडी रिंग रोड

७४. सानेगुरूजी वसाहत

७५. आपटे नगर - तुळजा भवानी कॉलनी

७६. साळोखे नगर

७७. शासकीय मध्यवर्ती कार्यालय

७८. रायगड कॉलनी

७९. सुर्वे नगर

८०. कणेरकर नगर

८१. क्रांतीसिंह नाना पाटील नगर


प्रशासकीय कामकाजाचे सोयीसाठी कोल्हापूर महानगर पालिका क्षेत्रात ४ विभागीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

१. विभागीय कार्यालय क्र. १, गांधी मैदान

२. विभागीय कार्यालय क्र. २, छ. शिवाजी मार्केट

३. विभागीय कार्यालय क्र. ३, राजारामपुरी

४. विभागीय कार्यालय क्र. १, कावळा नाका


कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत रुग्णालये

१. सावित्रीबाई फुले रुग्णालय

२. पंचगंगा रुग्णालय

३. आयसोलेशन रुग्णालय


कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे

१. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सावित्रीबाई फुले रुग्णालय

२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र,फिरंगाई

३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, राजारामपुरी

४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पंचगंगा

५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कसबा बावडा

६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महाडीक माळ

७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आयसोलेशन रुग्णालय

८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, फुलेवाडी

९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सदर बाजार

१०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सिद्धार्थ नगर

११. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोरे-मानेनगर