प्रकाशने
जनरल बॉडी
> जीबी ठराव
स्थायी
> स्थायी समिती ठराव
बजेट
> वार्षिक अंदाज पत्रक
कोल्हापूर शहर नकाशा
> कोल्हापूर शहर नकाशा
कोल्हापूर बद्दल
> कोल्हापूर बद्दल
केलेल्या कामाचा तपशील
> वार्ड निहाय केलेल्या कामाचा तपशील
नागरिक सेवा
> नागरिक सेवा
टेंडर
> टेंडर
जाहीर सूचना
> जाहीर सूचना
संपर्क
> संपर्क
अभिप्राय फॉर्म
> अभिप्राय फॉर्म