मुख्यपृष्ठ

रुग्णालयाची यादी


केएमसी फिजिओथेरपी सेंटर ,
,
2680985,


सी.पी.आर. हॉस्पिटल ,
भाऊसिंगजी रोड, दसरा चौक, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००२,
2644352 ,


सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल ,
850-ब, सुभाष आरडी, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2642687,


सावित्रीबाई फुले सुतिकागृह ,
गोखले कॉलेज रोड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2641062 ,


पंचगंगा हॉस्पिटल ,
डी वॉर्ड, शुक्रवार पेठ, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2545768 ,


श्री द्वारकानाथ कोटणीस हॉस्पिटल (आयसोलेशन हॉस्पिटल) ,
हॉकी स्टेडियम रौड, जवाहर नगर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००१,
2691484,


सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल UPHC ,
850-बी, सुभाष रोड, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
7083727861,


पंचगंगा हॉस्पिटल UPHC ,
पंचगंगा रोड, गंगावेस, करवीर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००२,
9850531743,


राजारामपुरी UPHC ,
पूर्वरंग, महालक्ष्मीनगर, राजारामपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००८,
9503584829,


कसबा बावडा UPHC ,
कसाबा बावडा, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००६,
8007157735,


महाडिक माळ UPHC ,
महाडिक माल क्र 6 Uhc, कोल्हापूर, महाराष्ट्र, 416005,
9822913308,


फुलेवाडी UPHC ,
दत्त मंदिर फुलेवाडी जवळ, करवीर, कोल्हापूर 416008,
8208501856,


सदर बाजार UPHC ,
गवळ गल्ली सदर बाजार, करवीर, कोल्हापूर 416005,
9850656664,


सिद्धार्थ नगर UPHC ,
सिद्धार्थ नगर नं.10, शनिवार पेठ, करवीर, कोल्हापूर 416002,
9822118737,


मोरे माने नगर UPHC ,
शिवगंगा कॉलनी, करवीर, कोल्हापूर 416007,
9420086288,


नकाशा दृश्य