मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. नाव कालावधी पासून कालावधी पर्यंत
1 पारखे बाबुराव दौलतराव 06/03/1981 20/08/1981
2 राणे सुभाष दत्तात्रय 20/08/1981 20/08/1982
3 सासणे विलासराव माधवराव 20/08/1982 20/08/1983
4 पोवार बळीराम राजाराम 20/08/1983 20/08/1984
5 आडगुळे महादेव दादोबा 19/03/1986 19/03/1987
6 फाळके रामचंद्र श्रीपतराव 29/03/1989 29/01/1990
7 बावडेकर रघुनाथ रामचंद्र 16/02/1990 28/03/1990
8 रजपूत भिमसिंग रामसिंग 28/03/1990 17/11/1990
9 शिंदे शामराव गोविंद 16/11/1991 16/11/1992
10 पोवार राऊसाहेब खंडेराव 16/11/1993 16/11/1994
11 शिंगाडे राजू आनंदराव 16/11/1995 16/11/1996
12 कदम शिवाजीराव मारुतराव 17/11/1997 17/11/1998
13 कदम सुनील महादेव 17/11/2000 15/10/2001
14 कणेरकर शिरीष दत्तात्रय 29/10/2001 06/04/2002
15 पोवार भीमराव श्रीपती 06/04/2002 17/08/2002
16 चव्हाण बाजीराव जोती 07/03/2003 17/05/2003
17 कातवरे मारुतराव श्रीपती 17/05/2003 12/03/2004
18 खराडे सई इंद्रनील उर्फ अजित 16/11/2005 16/05/2008
19 चव्हाण सागर प्रल्हाद 01/12/2009 -
20 बुचडे वंदना सुभाष 15/11/2010 15/11/2011
21 राउत सुनिता अजित 02/01/2014 28/07/2014
22 डकरे वैशाली राजेंद्र 04/07/2015 14/11/2015
23 फरास हसीना बाबू 25/11/2016 12/12/2017
24 यवलुजे स्वाती सागर 22/12/2017 15/05/2018
25 बोंद्रे शोभा पंडितराव 25/05/2018 26/11/2018
26 मोरे सरिता नंदकुमार 10/12/2018 16/06/2019
27 गवंडी माधवी प्रकाश 02/07/2019 08/11/2019
28 लाटकर सुरमंजिरी राजेश 19/11/2019 30/01/2020
29 आजरेकर निलोफर अश्कीन 17/02/2020 14/11/2020