नागरी संदेश
नेहमी मास्क घाला, सुरक्षित अंतर ठेवा, आपल्याला कोविड-19 पासून जिंकायचे आहे.    तुमचा घरफाळा वेळेवर भरा    वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान|    Save water, it will save you later!    पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत|    स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत|    बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार|    एक पेड, एक जिंदगी|    पाणी अडवा, पाणी जिरवा|    Go Green to Keep it Clean|    बेटी बचाओ, बेटी पढाओ|    झाडे लावू या, झाडे जगवू या|   

के. मंजुलक्ष्मी (भा.प्र.से.)

मा. प्रशासक
कोल्हापूर महानगरपालिका

कोल्हापूर महानगरपालिकेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणा-या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) आपले मनःपूर्वक स्वागत। आधुनिकतेचा ध्यास घेतलेल्या महानगरपालिकेचे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या महामार्गावरील हे पाऊल अनिवार्य होते.विभागाचे खाते प्रमुख,कामाच्या निर्गतीचा क....

घरफाळा सवलत

एप्रिल ते जुन: ६ %
जुलै ते सप्टेंबर: ४ %
ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर: २ %

सवलतीचा लाभ घेणेसाठी मागणी बिलातील रक्कम एकरकमी भरणे आवश्यक.

कोल्हापूर शहर आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष,अग्निशमन दल,कोल्हापूर

तक्रार टोल फ्री क्रमांक

आपली थकबाकी जाणून घ्या

जवळची ठिकाणे

जाहीर सूचना

अ. क्र. विभाग विषय तारीख
1 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३ 20/09/2023
2 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - गणशोत्सव २०२३ - कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील गणेश उत्सव मंडळ स्पर्धा 18/09/2023
3 पर्यावरण विभाग गणेशोत्सव 2023 अंतर्गत - गणेश विसर्जन करणेसाठी कोमनपा तर्फे खालील विविध ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 19/09/2023
4 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ - कलम ३ अन्वये कोल्हापूर महानगरपालिकेने जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील 06/09/2023
5 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत सुरु असलेले रुग्णालयांची यादी २०२३ 18/08/2023
अधिक तपशील

टेंडर

अ. क्र. विभाग विषय निविदा दिनांक अंतिम दिनांक
1 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - गणेशोत्सव सन २०२३ करीता सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावर तात्पुरती सीसीटीव्ही कॅमेरा व्यवस्था करणेबाबत 27/09/2023 29/09/2023
2 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले आय.सी.यु. विभागाकडील Nihon Kohdeng मॉनिटरला पॉवर सापळ्या करणे व त्या अनुषंगाने बोर्डसह इतर कामे करणे (६ महिने पार्ट वॉरंटीसह) 27/09/2023 05/10/2023
3 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस क्र. ०६/२०२३-२४ - टर्बो चार्जर दुरुस्ती व ओव्हरहॉल करणे 22/09/2023 06/10/2023
4 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २३ अंतर्गत कोमनपा क्षेत्रातील जोतिबा रोडवरील संत गाडगेबाबा पुतळा विकसित करणे. 18/09/2023 25/09/2023
5 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - कोमनपा वि.का. १ अंतर्गत सार्वजनिक गणेश विसर्जन करिता इराणी खण येथे क्रेन भाड्याने घेणेबाबत 18/09/2023 22/09/2023
अधिक तपशील

सामाजिक माध्यमे

महापालिकेचे फेसबुक

महापालिकेचे ट्विटर

प्रतिमा गॅलरी

इतर संबंधित संकेतस्थळे