मुख्यपृष्ठ

रक्तपेढी यादी


महानगरपालिका रक्तपेढी ,
सी.टी.एस. ८३ डी-वॉर्ड, कसबा गेट पोलिस जवळ, चौकी, कोल्हापूर, कोल्हापूर - ४१६ ००२,
2541870,


शाहू ब्लड बँक ,
कम्युनिटी हॉल, जिल्हाधिकारी कार्यालय चौक परिसर, करवीर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००३,
2651640 ,


नकाशा दृश्य