नागरिक सेवा
के.एम.टी.

:

:

:

:

कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम

  • स्थापना : 01 एप्रिल 1962
  • कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमातर्फे महानगरपालिका हद्दीपासून 20 कि.मी. परिघ क्षेत्रामध्ये बस सेवा पुरविणेत येते.
  • के. एम.टी. बसेसमधून स्वातंत्र्य सैनिक, अंध, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पत्रकार, . घटकांना प्रवास भाड्यामध्ये सवलत देणेत येते.

 

सांख्यिकी माहिती

  • एकूण बस संख्या                                                         ..             90
  • दैनंदिन मार्गस्थ बसेस                                              ..             63
  • मुख्य बस मार्ग                                                               ..             22
  • दैनंदिन प्रत्यक्ष धांवणारे कि.मी. सुमारे          ..             14,500
  • बस मार्गावरील दैनंदिन प्रवासी संख्या           ..             36,200
  • बस वाहतूक नियंत्रण केंद्र                                       ..             4
  • पास वितरण केंद्र                                                          ..             1

 

माहिती लवकरच प्रदर्शित होईल