नागरी संदेश
नेहमी मास्क घाला, सुरक्षित अंतर ठेवा, आपल्याला कोविड-19 पासून जिंकायचे आहे.    तुमचा घरफाळा वेळेवर भरा    वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान|    Save water, it will save you later!    पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत|    स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत|    बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार|    एक पेड, एक जिंदगी|    पाणी अडवा, पाणी जिरवा|    Go Green to Keep it Clean|    बेटी बचाओ, बेटी पढाओ|    झाडे लावू या, झाडे जगवू या|   

के. मंजुलक्ष्मी (भा.प्र.से.)

मा. प्रशासक
कोल्हापूर महानगरपालिका

कोल्हापूर महानगरपालिकेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणा-या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) आपले मनःपूर्वक स्वागत। आधुनिकतेचा ध्यास घेतलेल्या महानगरपालिकेचे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या महामार्गावरील हे पाऊल अनिवार्य होते.विभागाचे खाते प्रमुख,कामाच्या निर्गतीचा क....

घरफाळा सवलत

एप्रिल ते जुन: ६ %
जुलै ते सप्टेंबर: ४ %
ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर: २ %

सवलतीचा लाभ घेणेसाठी मागणी बिलातील रक्कम एकरकमी भरणे आवश्यक.

कोल्हापूर शहर आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष,अग्निशमन दल,कोल्हापूर

तक्रार टोल फ्री क्रमांक

जवळची ठिकाणे

जाहीर सूचना

अ. क्र. विभाग विषय तारीख
1 अग्निशमन विभाग कोल्हापूर महानगरपालिका - आपत्ती व्यवस्थापन कार्यप्रणाली २०२४ 09/07/2024
2 विद्युत विभाग जाहीर आवाहन - पावसाळयामध्ये वीजेचा झाटका लागु नये या करिता नागरीकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत 03/07/2024
3 रचना व कार्यपद्धती कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास मान्यता देणेबाबत 12/06/2024
4 अग्निशमन विभाग जाहीर सुचना - अग्निशमन दलाकडील फायर फायटर, रुग्णवाहिका व शववाहिका यांचे भाडेचे दरामध्ये तसेच विविध तपासणी कामी आकारणेत येणाऱ्या फी बाबत 30/03/2024
5 रचना व कार्यपद्धती जाहीर प्रसिध्द्धी - सर्वोच्च न्यायालयाने प्रगत वैधयकीय निर्देशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नागरिकांच्या सन्मानाने मारण्याच्या अधिकारावर परिणाम करण्यासाठी यंत्रणेसाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील सक्षम अधिकारी (Custodian) यांची नियुक्तीबाबत 05/03/2024
अधिक तपशील

सामाजिक माध्यमे

महापालिकेचे फेसबुक

महापालिकेचे ट्विटर

प्रतिमा गॅलरी

इतर संबंधित संकेतस्थळे