नागरी संदेश
नेहमी मास्क घाला, सुरक्षित अंतर ठेवा, आपल्याला कोविड-19 पासून जिंकायचे आहे.    तुमचा घरफाळा वेळेवर भरा    वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान|    Save water, it will save you later!    पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत|    स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत|    बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार|    एक पेड, एक जिंदगी|    पाणी अडवा, पाणी जिरवा|    Go Green to Keep it Clean|    बेटी बचाओ, बेटी पढाओ|    झाडे लावू या, झाडे जगवू या|   

के. मंजुलक्ष्मी (भा.प्र.से.)

मा. प्रशासक
कोल्हापूर महानगरपालिका

कोल्हापूर महानगरपालिकेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणा-या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) आपले मनःपूर्वक स्वागत। आधुनिकतेचा ध्यास घेतलेल्या महानगरपालिकेचे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या महामार्गावरील हे पाऊल अनिवार्य होते.विभागाचे खाते प्रमुख,कामाच्या निर्गतीचा क....

घरफाळा सवलत

एप्रिल ते जुन: ६ %
जुलै ते सप्टेंबर: ४ %
ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर: २ %

सवलतीचा लाभ घेणेसाठी मागणी बिलातील रक्कम एकरकमी भरणे आवश्यक.

कोल्हापूर शहर आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष,अग्निशमन दल,कोल्हापूर

तक्रार टोल फ्री क्रमांक

आपली थकबाकी जाणून घ्या

जवळची ठिकाणे

जाहीर सूचना

अ. क्र. विभाग विषय तारीख
1 रचना व कार्यपद्धती कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास मान्यता देणेबाबत 12/06/2024
2 अग्निशमन विभाग जाहीर सुचना - अग्निशमन दलाकडील फायर फायटर, रुग्णवाहिका व शववाहिका यांचे भाडेचे दरामध्ये तसेच विविध तपासणी कामी आकारणेत येणाऱ्या फी बाबत 30/03/2024
3 रचना व कार्यपद्धती जाहीर प्रसिध्द्धी - सर्वोच्च न्यायालयाने प्रगत वैधयकीय निर्देशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नागरिकांच्या सन्मानाने मारण्याच्या अधिकारावर परिणाम करण्यासाठी यंत्रणेसाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील सक्षम अधिकारी (Custodian) यांची नियुक्तीबाबत 05/03/2024
4 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी - सन २०२४ 06/03/2024
5 रचना व कार्यपद्धती प्राधिकृत प्रकाशन - महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडतळणीचे विनियमन ) अधिनियम, २००० 12/02/2024
अधिक तपशील

सामाजिक माध्यमे

महापालिकेचे फेसबुक

महापालिकेचे ट्विटर

प्रतिमा गॅलरी

इतर संबंधित संकेतस्थळे